03 maj 2021

Pinse.

Ved behov for øjenlægehjælp i klinikkens ferie henvises til Sundhed.dk, hvor det er muligt at finde en anden øjenlæge i Region Midt.

Sommerferielukning hos de praktiserende øjenlæger i Region Midt